Kontroll av kedjan

Kedjan har som uppgift att överföra din energi till bakhjulet. Ifall kedjan går av så fungerar inte bakbromsen ifall du har navbroms, det vill säga att det bromsar när du trampar bakåt. Dessutom kan man slå sig ordentligt när motståndet i pedalerna plötsligt upphör och då även få möjlighet att syna asfalten på nära håll. Detta gör att kedjan kan betraktas som en säkerhetsdetalj.

Med ökat slitage blir kedjan även längre och därmed dåligt spänd, vilket kan medföra att kedjan hoppar av med samma risker som nämnts ovan. Om kedjan är bra räcker det med att spänna den.

På cyklar med fälg-/ eller skivbroms fortsätter bromsarna fungera men skaderisken är ändå stor.

En annan anledning att hålla koll på kedjan, är att de andra delarna som kedjan har kontakt med slits mycket fortare om den är sliten. Byts kedjan i tid lönar det sig oftast därför att dreven håller mycket längre.

Hur vet man då att kedjan är sliten? Det enklaste är att gå till din cykelverkstad så kan mekanikern mäta slitaget med ett mätinstrument. Om kedjan kuggar över på dreven så kan det också bero på kedjeslitage.

Hur ofta behöver kedjan kontrolleras? Svårt att säga då många faktorer spelar in såsom skötsel, cyklistens vikt och kraft eller om man cyklar på vintern eller inte. Cyklar man i skogen så slits allt extra mycket.  Varje cyklist får lära sig genom erfarenhet hur ofta kontroll behöver ske.