Cykelhjul och cykelekrar

Foto: Amanda Schmidt

Cykelekrar, nav och fälg bildar tillsammans ett ekerhjul som är en snillrik konstruktion, flexibel och stark. Men för att det ska fungera så måste ekrarna vara rätt spända. På ett välgjort hjul behöver i stort sett aldrig ekrarna justeras på men på många billiga och maskinekrade hjul behöver snart ekrarna spännas. Om en eker är lös eller går av så ökar belastningen på grannarna och eker efter eker kommer att brista. Så cykla inte på en cykel med brustna ekrar annat än i nödfall och i låg fart.

Foto: Amanda Schmidt

Därför är det bäst att då och då kolla hjulen om man inte vill att fälgen ska förstöras eller att det sker en olycka på grund av att ekrar trasslar in sig i övriga cykeln. Det gör man genom att snäppa på ekrarna med ett finger, som på en gitarrsträng. Tonen ska vara relativt hög och framför allt ska den inte skifta mycket från eker till eker. Tänk dock på att ekrarna kan vara olika långa på höger relativt vänster sida vilket ger olika ton, så jämför bara ekrar på samma sida. En reflex fastsatt på ekrarna ändrar också tonen dramatiskt. En indikation är också att fälgen blivit skev, oval eller både och.
Om tonen på en eller några ekrar är låg eller om ekern känns lös så behöver den spännas. Det görs med en ekernyckel i rätt storlek. Använd inte skiftnyckel då nippeln antagligen kommer att gå sönder. Detta kan avhjälpa det akuta problemet, men antagligen behöver alla ekrar spännas och fälgen riktas och det görs bäst av en cykelreparatör. Om ekrar har gått av går de ofta att byta.