Cykelförmån för kommunanställda i Göteborg

Anställda inom Göteborgs stad kan numer få ut ett cykelbidrag (cykelförmån) från sin arbetsgivare.
Man kan välja att ta ut det som en klumpsumma, 1.500 kronor, eller uppdelat på tre år. Rykten gör dock gällande att detta nu ändrats till max 500 kr/år. Jag har dock inte hittat info om detta. Den anställde tar helt enkelt med sig kvitton för cykelreparationen eller andra cykelrelaterade inköp till personalavdelningen som betalar ut förmånen.