Cykelförmån för kommunanställda i Göteborg

Anställda inom Göteborgs stad kan  få ut ett cykelbidrag (cykelförmån) från sin arbetsgivare.

Jag tror det numera är så att man kan få en ersättning på 500kr/år. Den anställde tar helt enkelt med sig kvitton för cykelreparationen eller andra cykelrelaterade inköp till personalavdelningen som betalar ut förmånen.
Kolla med din chef vad som gäller.