Cykelförmån för kommunanställda i Göteborg

Anställda inom Göteborgs stad kan få ut ett cykelbidrag (cykelförmån) från sin arbetsgivare.
Informationen från Göteborgs stad på nätet är obefintlig, och antagligen hemligstämplad, men rykten gör dock gällande att det är max 500 kr/år. Den anställde tar med sig kvitton för cykelreparationen eller andra cykelrelaterade inköp till personalavdelningen som betalar ut förmånen. Fråga din chef för om vad som gäller för att vara på den säkra sidan.